Menu Sluiten

Wie kan er in de praktijk terecht ?

Baby’s, kinderen en adolescenten met:

motorische ontwikkelingsvertraging

asymmetrische hoofdontwikkeling en voorkeurshouding

pré- en/of dysmaturiteit

neurologische problemen

cerebrale parese (CP), spina bifida, plexus brachialis, niet-aangeboren hersenletsels (NAH), ...

muskuloskeletale aandoeningen

Torticollis, scoliose, hypermobiliteit, juveniele artritis, sportletsel, heuppijn/manken, knieproblemen, tenenlopen, klompvoeten,...

syndromale aandoeningen

houterige motoriek of leerstoornissen

developmental coördination disorder (DCD), ADHD en autismespectrumstoornissen (ASS)

fijn- en/of schrijfmotorische problemen

acute en chronische luchtwegproblemen

mucoviscidose, (RSV) bronchiolitis, bronchitis,…