Menu Sluiten

Behandeling

De behandelingen gaan door in de praktijk. Afspraken gebeuren bij voorkeur op het telefoonnummer 0495/22.10.77. Ik probeer de behandelingen zo weinig mogelijk te onderbreken, spreek dus gerust een bericht in. Ik bel dan zo spoedig mogelijk terug.

Wat mee te brengen

Een geldig voorschrift kinesitherapie (max. 2 maand oud) - identiteitskaart, KIDS-ID of ISI+ kaart - eventuele documentatie of verslagen.

Annulatie afspraken

Annulatie van een afspraak kan tot 24 uur op voorhand, daarna zal een behandeling aangerekend worden.

Tarieven

Als geconventioneerd therapeut hanteer ik de vooropgestelde tarieven en terugbetalingen van het RIZIV.  Wat de behandelingen betreft, werk ik enkel op voorschrift van de arts

Op jaarbasis heeft elk kind recht op een normale terugbetaling van 18 sessies kinesitherapie. Een voorschrift van 9 of 18 sessies volstaat om de therapie te kunnen opstarten. Na deze 18 sessies krijgt u nog steeds een terugbetaling, deze is dan lager dan voordien.

Indien in samenspraak met uw arts blijkt dat verdere behandeling raadzaam lijkt, is het mogelijk aan de hand van een motorisch onderzoek en bijhorende scores, een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit (F-pathologie). Hierdoor heeft de patiënt recht op een gewone terugbetaling van maximum 60 kinesitherapieverstrekkingen per kalenderjaar. Na deze 60 verstrekkingen daalt eveneens de terugbetaling.

Indien uw kind uitgebreidere problemen ervaart, kan de geneesheer-specialist een aanvraag (E-pathologie) indienen bij de mutualiteit om een terugbetaling van meer dan 60 sessies te bekomen.