Menu Sluiten

De behandelingen gaan door in de praktijk. Afspraken gebeuren bij voorkeur op het telefoonnummer 0495/22.10.77. Ik probeer de behandelingen zo weinig mogelijk te onderbreken, spreek dus gerust een bericht in. Ik bel dan zo spoedig mogelijk terug.

  • De tijd voorzien om aanwezig te zijn op een multidisciplinair overleg op school of bij een arts wordt aangerekend.
  • Tot 24 uur van tevoren kunt u uw afspraak kosteloos annuleren. Er zal in overleg met u gekeken worden naar een andere dag of tijd. Wanneer u een afspraak niet tijdig annuleert, worden de kosten van de behandeling bij u zelf in rekening gebracht (deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekering). Enkel een doktersattest is een geldige reden om op de dag zelf te annuleren.
  • Rekeningen worden telkens op het einde van de maand gemaakt en via overschrijving of Payconic betaald.
  • Zowel Liesbet als Lien zijn in orde met alle administratieve aangelegenheden wat betreft het uitvoeren van behandelingen in een zelfstandige kinesitherapiepraktijk.

Een geldig voorschrift kinesitherapie (max. 2 maand oud) – identiteitskaart, KIDS-ID of ISI+ kaart – eventuele documentatie of verslagen.

Wij werken enkel op voorschrift van een arts.

Op jaarbasis heeft elk kind recht op een normale terugbetaling van 18 sessies kinesitherapie. Een voorschrift van 9 of 18 sessies volstaat om de therapie te kunnen opstarten. Na deze 18 sessies krijgt u nog steeds een terugbetaling, deze is dan lager dan voordien.

Indien in samenspraak met uw arts blijkt dat verdere behandeling raadzaam lijkt, is het mogelijk aan de hand van een motorisch onderzoek en bijhorende scores, een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit (F-pathologie). Hierdoor heeft de patiënt recht op een gewone terugbetaling van maximum 60 kinesitherapieverstrekkingen per kalenderjaar. Na deze 60 verstrekkingen daalt eveneens de terugbetaling.

Indien uw kind uitgebreidere problemen ervaart, kan de geneesheer-specialist een aanvraag (E-pathologie) indienen bij de mutualiteit om een terugbetaling van meer dan 60 sessies te bekomen. 

Liesbet en Lien werken als gedeconventioneerd kinesitherapeut.

Meer info over de tarieven in onze praktijk vind je hier.

Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming (xx1/xx1) gelden de tarieven overeengekomen in de conventie M22. Zij krijgen ook een verhoogde terugbetaling.

Voor een volledig overzicht van alle behandelingen verwijzen we je door naar de website van het RIZIV.

  • Halte Sint-Janskerk, Kortrijk is op 172m van de praktijk. Neem bij het uitstappen het Marie-Joséplein en op de hoek met de Passionistenlaan slaat u links af. De praktijk ligt iets verder aan de linkerkant. 
  • Lijn 9 bedient hier 2x per uur. Zie schema.