Menu Sluiten

De behandelingen gaan door in de praktijk. Afspraken gebeuren bij voorkeur op het telefoonnummer 0495/22.10.77. Ik probeer de behandelingen zo weinig mogelijk te onderbreken, spreek dus gerust een bericht in. Ik bel dan zo spoedig mogelijk terug.

  • Tot 24 uur van tevoren kunt u uw afspraak kosteloos annuleren. Er zal in overleg met u gekeken worden naar een andere dag of tijd. Wanneer u een afspraak niet tijdig annuleert, worden de kosten van de behandeling bij u zelf in rekening gebracht (deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekering). Enkel een doktersattest is een geldige reden om op de dag zelf te annuleren.
  • Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Indien u te laat bent, kan de behandeling niet langer duren.
  • De facturen worden telkens op het begin van de volgende maand per mail aan u bezorgd. Wij brengen zelf de getuigschriften voor u binnen bij de ziekenkas
  • Gelieve steeds te melden indien u al behandelingen hebt gehad bij een andere collega-kinesitherapeut. Dit is belangrijk voor de administratie en voor uw terugbetaling.
  • Gelieve steeds te melden indien u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.
  • Bij nalatigheid van betaling zijn we verplicht de betaling te vorderen via gerechtelijke weg. Alle kosten zijn dan voor de wanbetaler.
  • De tijd voorzien om aanwezig te zijn op een multidisciplinair overleg op school of bij een arts wordt aangerekend.
  • Zowel Liesbet als Veerle zijn in orde met alle administratieve aangelegenheden wat betreft het uitvoeren van behandelingen in een zelfstandige kinesitherapiepraktijk.

Een geldig voorschrift kinesitherapie (max. 2 maand oud) – identiteitskaart, KIDS-ID of ISI+ kaart – eventuele documentatie of verslagen.

Wij werken enkel op voorschrift van een arts.

Op jaarbasis heeft elk kind recht op een normale terugbetaling van 18 sessies kinesitherapie. Een voorschrift van 9 of 18 sessies volstaat om de therapie te kunnen opstarten. Na deze 18 sessies krijgt u nog steeds een terugbetaling, deze is dan lager dan voordien.

Indien in samenspraak met uw arts blijkt dat verdere behandeling raadzaam lijkt, is het mogelijk aan de hand van een motorisch onderzoek en bijhorende scores, een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit (F-pathologie). Hierdoor heeft de patiënt recht op een gewone terugbetaling van maximum 60 kinesitherapieverstrekkingen per kalenderjaar. Na deze 60 verstrekkingen daalt eveneens de terugbetaling.

Indien uw kind uitgebreidere problemen ervaart, kan de geneesheer-specialist een aanvraag (E-pathologie) indienen bij de mutualiteit om een terugbetaling van meer dan 60 sessies te bekomen. 

Liesbet werkt als gedeconventioneerd kinesitherapeut. Een therapiesessie in de praktijk kost €34, een sessie aan huis kost €37. Uw ziekenfonds helpt u verder met uw vragen over de terugbetaling.
Veerle werkt als geconventioneerd kinesitherapeut. De tarieven vind je hier.

Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming (xx1/xx1) gelden de tarieven overeengekomen in de conventie M22. Zij krijgen ook een verhoogde terugbetaling.

Voor een volledig overzicht van alle behandelingen verwijzen we je door naar de website van het RIZIV.

  • Halte Sint-Janskerk, Kortrijk is op 172m van de praktijk. Neem bij het uitstappen het Marie-Joséplein en op de hoek met de Passionistenlaan slaat u links af. De praktijk ligt iets verder aan de linkerkant. 
  • Lijn 9 bedient hier 2x per uur. Zie schema.